Col·labora

Amb la teva col·laboració la Fundació PIMEC acció social busca la complicitat d’aquelles empreses, institucions, entitats i persones particulars que ens ajudin a seguir realitzant les activitats i els diferents projectes en els quals estem treballant.

Hi ha diferents maneres de participar amb la solidaritat empresarial i oferir el teu suport; en tots els casos et mantindrem informat de l’evolució del programa finançat mitjançant un informe tècnic i econòmic. 

Fes una donació

Apadrina programes socials

Voluntariat empresarial

Apadrina la nit solidària

Per què col·laborar?

Perquè integres en la cultura corporativa de la teva empresa valors com la responsabilitat, la solidaritat, el canvi positiu i la innovació tecnològica.

Millores la valoració: les empreses que tenen polítiques d’RSC acostumen a ser més ben avaluades en el mercat que les que no en tenen.

Millores la imatge corporativa: per tant, els teus productes, serveis i marca s’enforteixen davant el mercat i la comunitat, ja que augmenta la confiança en el teu producte o servei.

Clima laboral i motivació: millores el clima laboral i, per tant, el rendiment, la cohesió i el compromís per part de les persones treballadores quan estan implicades en iniciatives solidàries.

Canvi social: l’aplicació d’algunes accions d’RSE pot ajudar a reduir problemes socials i, per tant, a aconseguir algun petit però significatiu canvi social. Enfortir les xarxes de confiança amb la comunitat, la clientela i la cadena d’aprovisionament.

Beneficis fiscals (1): tindràs dret a beneficis fiscals en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i en l’Impost de Societats.

(1) L’import de la col·laboració en qualitat de donació és susceptible de deducció de la quota de l’impost de societats o de l’impost de la renda de les persones físiques segons el que estableixen els articles 19 i 20 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i incentius fiscals al mecenatge, d’acord amb la nova redacció donada pel Reial Decret Llei 6/2023, en vigor des de l’1 de gener de 2024. Així mateix, en virtut del que estableix l’article 42.2 del Reglament (RD 304/2014, de 5 de maig) que desenvolupa la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de Prevenció de Blanqueig de Capitals, totes les persones físiques i jurídiques que facin donatius per valor igual o superior a 100 € hauran de lliurar els documents que acreditin la seva identitat a la Fundació PIMEC.

COL·LABORADORS