La Fundació

Missió, visió i valors

Qui som

Codi ètic

Transparència


Missió, visió, valors

Missió

Som la primera Fundació d’Europa en l’àmbit patronal, que neix el 2007 amb l’objectiu de convertir-se en un element estratègic de representativitat de PIMEC en accions de caràcter social.

La nostra missió és fomentar uns valors i una cultura empresarial renovada i compromesa amb l’entorn, sensibilitzant, promovent i acompanyant la micro, petita i mitjana empresa i les persones autònomes perquè incloguin aspectes socials i de compromís en la responsabilitat social com un factor de competitivitat dins de la seva dinàmica empresarial. En aquest sentit, treballem per enfortir la imatge social de l’empresariat com a generador d’ocupació i motor de creixement econòmic i de millora social.

Donem resposta als objectius globals fixats per les Nacions Unides de desenvolupament sostenible en el marc de la seva actuació: posar aquests valors i l’experiència empresarial al servei del bé comú amb la finalitat de tenir impacte en el canvi i la innovació social i empresarial.

Visió

Enfoquem la nostra actuació cap a una nova manera de fer i de ser empresa en la qual les persones som l’element central. En el camí per incloure aspectes socials en la dinàmica empresarial, creiem que l’empresa, juntament amb els diferents actors socials i econòmics, ha de compartir el treball, l’esforç i la responsabilitat.

Valors 

Diàleg, responsabilitat, competitivitat, solidaritat i sostenibilitat.

COL·LABORADORS