Transparència

Transparència Fundació Pimec

En l’actual context econòmic, social, polític i econòmic del país, el dret dels ciutadans a la transparència de l’activitat pública i de l’accés a la informació rellevant és més determinant que mai.

Seguint els valors de PIMEC d’independència, honestedat i transparència, i donant compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya, hem recollit en aquest espai tota la informació de caràcter econòmic, pressupostari i estadístic de la Fundació.

Anualment les nostres dades econòmiques són auditades per una auditoria externa. Així mateix, d’acord amb el marc legal vigent presentem anualment memòries econòmiques i d’activitats en el Registre del Protectorat de Fundacions que depèn de l’administració pública.

Consulta: