Pime i Sostenibilitat

Pime i sostenibilitat

Impulsar i facilitar a les micro i les pimes una nova forma de fer i ser empresa d’acord amb l’Agenda 2030 i els seus objectius de desenvolupament sostenible

Clica a cada opció per veure’n el detall:


Programa de sostenibilitat (ODS)

Incorporar la sostenibilitat en l’estratègia empresarial és imprescindible per al creixement, la innovació, la resiliència i per generar noves oportunitats de negoci que aportin beneficis. No n’hi ha prou de dur a terme accions des d’una perspectiva de responsabilitat social empresarial, amb criteris ESG (ambientals, socials i de governança); cal incorporar també l’Agenda 2030 al treball diari i contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El nostre servei de consultoria a mida ofereix acompanyament en l’elaboració i desenvolupament de plans, documents i compromisos adquirits per a la integració de la sostenibilitat en l’estratègia empresarial:

Bones pràctiques en RSE alineades amb els ODS, un document que inclou les accions que duu a terme l’empresa relacionades amb la responsabilitat social i la sostenibilitat.

Memòria de sostenibilitat, un document en el qual s’explicita la contribució de l’empresa a la sostenibilitat. Conté informació sobre el compliment ambiental, econòmic, social i de bon govern de l’empresa, fixa metes, en mesura l’execució i gestiona els canvis necessaris.

Torna a l’índex

Campanyes, seminaris de sensibilització i recursos per a les empreses

Organitzem campanyes i jornades de sensibilització per generar coneixement, implicació i transformació de les micropimes i pimes en l’impuls de l’Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Promovem la Campanya ‘Repte Sostenible’, una iniciativa per contribuir a fer que les empreses siguin sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. Amb aquesta eina s’ajuda i promou l’impuls d’accions que afavoreixen l’estalvi energètic, el consum responsable, la vida saludable, el reciclatge i la reducció de residus.

Jornades per donar respostes i impulsar els ODS a les empreses, compartir experiències i enfortir aliances. Què poden fer les pimes en la lluita per aconseguir un desenvolupament mundial sostenible? Com poden fer-ho? Potser ja estan treballant en aquest tema sense ser-ne conscients?

Torna a l’índex

Empreses compromeses

La Fundació PIMEC ajuda les Mipimes a ser un ESPAI DE RESPONSABILITAT i facilita la creació d’una comunitat organitzada d’empresàries i empresaris responsables, clau per a l’escalabilitat del propòsit, a través del projecte BEN FET!

BEN FET! és el full de ruta perquè l’empresariat de les MIPIMES aconsegueixi introduir en les seves estratègies de futur i en els seus processos de decisió unes pautes compartides que permetin un efecte multiplicador i organitzat, per tal de fer realitat una economia arrelada en l’ètica de la conseqüència, de qualitat, sostenible, de proximitat i socialment responsable.

Torna a l’índex