Pime i Persona

Pime i persona

Treballem perquè les empreses i les persones tinguin una segona oportunitat

Un servei personalitzat d’assessorament empresarial a totes les persones empresàries i/o autònomes de Catalunya que es troben en dificultats, així com a altres col·lectius en situació de vulnerabilitat (joves, més grans de 45 anys, aturats…), amb la voluntat de facilitar segones oportunitats.

Clica a cada opció per veure’n el detall:


Programa emppersona

Programa d’ajut personal a l’empresariat.

Servei personalitzat d’assessorament personal i empresarial per a persones empresàries i autònomes en dificultat, així com per a altres col·lectius que han cessat en la seva activitat i estan en cerca d’ocupació per compte d’altri o propi, especialment els majors de 45 anys.

Actuem com a finestreta única amb un enfocament global i una orientació personalitzada en què la persona empresària o autònoma és el centre de tot el procés.

emppersona compta amb una xarxa d’entitats i persones empresàries voluntàries que acompanyen també en l’avenç per afavorir una segona oportunitat. Facilitem recursos d’àmbit social, empresarial o personal en funció de la necessitat. Acompanyem les persones en la consolidació del seu nou projecte empresarial (reflotament, autoocupació, recol·locació…) durant 3 anys per mitjà de mentories especialitzades.

Torna a l’índex

Autoocupació

Oferim assessorament per a l’emprenedoria i la creació de nous negocis. Analitzem la viabilitat del projecte, facilitem la gestió de tràmits i de finançament en microcrèdits socials.

Amb la col·laboració de:

Torna a l’índex

Talent sènior

Fomentem l’ocupació, donem suport i orientem les persones amb dificultats en el procés de cerca d’ocupació.

Estem especialitzats en el col·lectiu de majors de 45 anys, als quals acompanyem, aportant solucions, reactivant possibles itineraris nous i facilitant eines d’autoconeixement, per potenciar i apoderar els seus perfils professionals.

Davant el problema creixent d’ocupació sènior hem creat el programa #Talent+45, amb l’objectiu d’ajudar les persones i les empreses aportant idees, facilitant recursos, proposant estratègies, sensibilitzant i promovent el talent sènior.

Duem a terme diferents accions per potenciar l’ocupació sènior i impulsar la inserció: elaborem propostes sobre la importància de donar valor al talent sènior: jornades, tallers formatius, estudis, enquestes, difusió i divulgació.

Torna a l’índex

Reflotament

Acompanyem empresarialment i emocionalment persones empresàries i autònomes que es troben en dificultats, amb l’objectiu de reflotar l’activitat empresarial com a segona oportunitat.

Es treballa un pla d’acció personalitzat amb mentoria i seguiments individualitzats en què el suport personal i empresarial s’adapten a les necessitats de les persones des de l’inici fins al final del procés.

Torna a l’índex

Tancament de l’activitat – Mecanisme de 2a oportunitat

Acompanyem en el procés del tancament de l’activitat empresarial quan no és possible el seu reflotament. En el cas que es produeixi una situació d’insolvència econòmica i social, analitzem la viabilitat per presentar-se a un concurs de persona física per poder exonerar el deute.

Acompanyament i assessorament legal adaptat a la situació individual de cada persona.

Torna a l’índex

Impuls a la diversitat

Sensibilitzar i impulsar la diversitat a les micropimes i pimes. La diversitat és un factor que contribueix, mitjançant la bona integració de les persones amb cultures i perfils diferents (independentment de la seva nacionalitat, ètnia, gènere, religió, costums, edat, discapacitat…), a una major eficàcia de les organitzacions, genera creativitat i innovació i propicia un clima de satisfacció per a tota l’organització.

Acompanyament i assessorament legal adaptat a la situació individual de cada persona.

La nostra Fundació PIMEC està adherida al Xàrter de la Diversitat des del 2011.

Actuem com a pont d’unió entre el món social i empresarial oferint a les empreses un recurs de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) d’integració laboral, sota els principis fonamentals d’igualtat i de respecte al dret de la inclusió de totes les persones sense cap mena de discriminació:

  • Assessorament, reclutament, preselecció de perfils professionals, gestió d’ofertes responsables i acompanyament post contractació. Un servei compatible i complementari d’altres canals de què l’empresa disposi.
  • Un servei integral i gratuït, assistit per una persona tècnica en inserció que ajuda a gestionar la diversitat en l’empresa.
  • Acompanyem principalment persones empresàries i autònomes que estan en dificultats i volen reincorporar-se a l’àmbit laboral.
  • Fem campanyes de sensibilització i integració de la diversitat de col·lectius vulnerables a les micropimes i pimes.

En col·laboració amb una àmplia xarxa d’entitats i del programa Incorpora de Fundació “la Caixa”.

Torna a l’índex

Solidaritat i acció social

Destaquem la dimensió social de fer empresa i el compromís de l’empresa i de les persones empresàries amb el conjunt de la societat

Un compromís d’accions i suport per mitjà d’activitats que promoguin la solidaritat i la participació social de les pimes en la construcció d’un món empresarial més solidari i sostenible, que generi beneficis socials per als qui més ho necessiten.

Torna a l’índex

Programes d’emergència social

Fem campanyes d’emergència social en l’àmbit empresarial per aconseguir ajuda destinada a les persones afectades per conflictes bèl·lics.

  • Establim aliances amb altres institucions per aconseguir ajuda humanitària in situ.
  • Participem en l’acolliment i l’atenció de les primeres necessitats.
  • Ajudem a generar oportunitats de treball a les persones professionals desplaçades.

Torna a l’índex

Xarxa emppersona – segona oportunitat

Xarxa de voluntariat experta en gestió empresarial, integrada per persones sèniors, entitats públiques i privades multidisciplinàries i del tercer sector, i pels propis serveis de la patronal PIMEC. Una finestreta única d’acompanyament en tot el procés de millora empresarial, personal i professional. 

Amb la col·laboració de: