Empresa i compromís comunitari amb l’Agenda 2030 (ODS)

Promovem la participació de les empreses en el seu entorn més immediat, incidint en qüestions que afecten la comunitat. Sensibilitzem, orientem i oferim recursos a les micropimes i pimes, i els donem el suport necessari perquè s’impliquin i implementin actuacions que fomentin una cultura empresarial compromesa amb el seu entorn, apostem per l’Agenda 2030 i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Per aconseguir-ho:

  • Ajudem a la implementació de bones pràctiques de Responsabilitat Social Empresarial*. 
  • Acompanyem en l’aplicació de mesures de conciliació i igualtat i facilitem una eina de suport, la “Guia per a microempreses”.
  • Participem en la sensibilització i assessorament per a la promoció de la salut a l’empresa i entre totes les persones que la integren. 
  • Treballem en el foment de l’ús de la llengua catalana.
  • Apropem l’empresa a l’escola, sensibilitzant a les persones joves en els valors del treball.
  • Impulsem la gestió moderna i eficient de les empreses en el medi ambient. ​
  • Repte sostenibleImpulsem negocis de futur alineats amb els 17 Objectius Globals de Desenvolupament Sostenible (ODS).

NOU SERVEI! 

T’ajudem a impulsar, integrar i visualitzar la Responsabilitat Social dins de la teva gestió empresarial.

Premi “És la iniciativa” de la Fundació Empresa i Societat    
Premi Corresponsables 2014 a entitat sense ànim de lucre i economia social, categoria mitjanes i petites