Integració i diversitat

Integració i diversitat

Fomentem l’ocupació, donant suport a les persones amb dificultats en el procés de recerca de feina. Especialitzats en el col·lectiu de major de 45 anys, recolzem i orientem a les persones,  aportant solucions, reactivant nous possibles itineraris i canals de recerca de feina i facilitant eines d’autoconeixement per a potenciar els perfils professionals. 

Oferim un recurs de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) a la xarxa empresarial en integració laboral, sota els principis fonamentals d’igualtat i de respecte al dret de la inclusió de totes les persones en les empreses sense cap tipus de discriminació.

En aquest sentit, treballem per aplicar mesures de responsabilitat social empresarial des de la perspectiva de gènere a les pimes, que les hi aporti valor. Moltes vegades no s’és conscient i es fan accions relacionades de manera espontània i natural que no es defineixen com a tal. Facilitem guies i recursos, en coordinació amb el departament d’Igualtat de PIMEC, perquè valorin el seu grau de responsabilitat i analitzin quines mesures serien les més apropiades segons les seves necessitats i realitat.

Consulta aquí els SERVEIS D’IGUALTAT

Programes

Programa Incorpora

Fem de pont d’unió entre el món empresarial i social oferint a les pimes, a través del programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”, una eina de responsabilitat empresarial amb els següents serveis:

Fem de pont d’unió entre el món empresarial i social oferint a les pimes, a través del programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”, una eina de responsabilitat empresarial amb els següents serveis:

  • Assessorament, reclutament, preselecció de perfils professionals, gestió d’ofertes responsables i acompanyament postcontractació. En aquest sentit, el servei és compatible i i complementari amb altres canals que la teva empresa faci servir.
  • Un servei integral i gratuït en tot el procés, facilitat per l’assistència d’una persona tècnica d’inserció que t’ajuda a gestionar i incloure la diversitat a l’empresa.
  • Ajudem i acompanyem principalment a persones empresàries i autònomes que han tingut dificultats econòmiques i ara volen reincorporar-se al món laboral.
  • Més informació

#NoAlaViolènciaDeGènere

Recursos per a persones i empreses

En totes les nostres accions i activitats que realitzem a la Fundació, treballem per fomentar la igualtat de gènere, i és per això que al llarg de tota la nostra història ens hem anat sumant a diferents iniciatives i establert diferents col·laboracions amb entitats, organismes i institucions a tot el territori, per prevenir, actuar i dir NO a la Violència de gènere, l’assetjament sexual i per raó de gènere!

Actualment, diverses d’aquestes entitats i institucions col·laboradores, estan portant a terme campanyes per dir NO a la Violència de gènere, l’assetjament sexual i/o per raó de gènere, entre les que destaquen: 

Xàrter de la Diversitat

Recursos per a persones i empreses

Promoció dels principis del Xàrter de la Diversitat del codi de compromís, voluntari i gratuït, a les empreses i institucions d’un mateix país sobre matèries d’igualtat d’oportunitats i no discriminació a l’entorn laboral. 

Estem convençuts que la diversitat és un factor que contribueix, per mitjà de la bona integració de les persones treballadores, amb cultures i perfils diversos (independentment de la seva nacionalitat, ètnia, gènere, religió, costums, edat, discapacitat…), a una major eficàcia de les organitzacions, tot generant creativitat i innovació, i propiciant un clima de satisfacció per a tota l’organització. En aquest sentit, la Fundació PIMEC és membre del Consell Assessor del Xàrter.

Més informació

Documents: 

Programa Incorpora

Xàrter de la diversitat