emppersona 2023, la segona oportunitat!

Un 53% de les persones acompanyades han aconseguit una segona oportunitat, gràcies a l’acompanyament i assessorament del programa emppersona. El 2023, s’han atès 349 persones.

El 2023, la Fundació PIMEC ha continuat treballant per a les persones i les mipimes en dificultats de tot Catalunya, sòcies i no sòcies de PIMEC, mitjançant el programa emppersona.

En total s’han acompanyat 349 persones, de les quals 231 han estat noves incorporacions al programa i 118 derivades de l’any anterior.

A més, de les 222 persones que han acabat el programa durant el 2023, el 53% ha aconseguit una segona oportunitat. En concret, d’aquest percentatge, un 58% ha iniciat un nou negoci, relacionat amb serveis professionals, comerç o activitats artístiques; majoritàriament; un 24% s’ha recol·locat al mercat de treball; i un 18% ha rebut acompanyament en el reflotament o tancament ordenat, amb concurs sense massa, si és el cas.

El perfil de les persones participants en el programa emppersona és el següent: 

  • 46% dones i 54% homes 
  • Els sectors de provinença, majoritàriament, són el de comerç seguit del de manufactura i construcció.  
  • El 42% és major de 45 anys i el 64%, major de 50. 
  • La formació universitària (46%) i la secundària (43%) són les més representatives.  
  • El 48% de persones estan a l’atur i només un 10% té dret a algun tipus d’ajuda econòmica. 

Actualment, hi ha 212 empreses que estan treballant processos de consolidació del negoci, 73 de les quals són projectes creats i empreses reflotades el 2023. Cal recordar que, durant els tres primers anys de vida d’una activitat o reflotament empresarial, s’ofereix des de la Fundació PIMEC un suport professional i empresarial, amb una mentoria i un seguiment, a més de recursos en pro de la consolidació i d’evitar el tancament de les empreses.

emppersona també és punt d’informació i suport per a les persones, sòcies o no sòcies de PIMEC, en situació d’insolvència econòmica i social, i que són susceptibles d’iniciar un procediment jurídic de segona oportunitat. 

Més informació:

Fundació PIMEC

934964500

juliagomez@fundaciopimec.org